Nadbrzeżna Północno-Zachodnia, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Nadbrzeżna Północno-Zachodnia, Nizina,
niz. w północno-zachodnim Meksyku, nad Zat. Kalifornijską, ograniczona od wschodu łańcuchem Sierra Madre Zachodniej;
ciągnie się na południe od granicy ze Stanami Zjedn. do doliny Rio Grande de Santiago; dł. ok. 1400 km, szer. 75–250 km, średnia wys. 100 m; powierzchnia nachylona ku zatoce z uskokami i zapadliskami; klimat zwrotnikowy, wybitnie suchy; w części północnej pustynia piaszczysta, w południowej — rozległe doliny rzek; gł. rz.: Río Grande de Santiago i Yaqui; wielkoobszarowe rolnictwo — sztucznie nawadniane obszary uprawy bawełny, soi, pomidorów; gł. m.: Culiacán, Mazatlán (port mor.), Ciudad Obregón.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia