N liczba
 
Encyklopedia PWN
N liczba,
miara poziomu hałasu, stosowana do oceny subiektywnego odczucia szkodliwości lub dokuczliwości hałasu;
oparta na znormalizowanym układzie krzywych odpowiadających w przybliżeniu równym poziomom hałaśliwości (noy) przedstawionych w oktawowej (oktawa) skali częstotliwości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia