Muśnicki Nikodem
 
Encyklopedia PWN
Muśnicki Nikodem, ur. 16 II 1765, Żmudź, zm. 16 I 1805, Połock (Białoruś),
poeta, dramatopisarz, historyk, teolog;
jezuita od 1781; wykładowca teologii i retoryki w kolegiach jezuickich, od 1800 profesor teologii, prawa i historii w Połocku; autor utworów dram. (m.in. komedii dydaktycznych Dziwak 1800, Podejrzliwość 1802 i klasycyst. tragedii Zabawki teatralne, t. 1–2 1803), poematu epickiego Pułtawa (1803), zbioru Drobniejsze poetyckie zabawki (1804); zajmował się historią jezuitów na Białorusi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia