Moroz Wałentyn
 
Encyklopedia PWN
Moroz Wałentyn, ur. 15 IV 1936, Chołodów (obecnie obwód wołyński),
ukr. działacz polityczny;
historyk, wykładowca historii w instytutach pedag. w Łucku i Iwano-Frankowsku; 1966 skazany na 4 lata łagru za „propagandę antysowiecką”, 1970 na 14 lat; na pocz. lat 80. wyemigrował do USA, gdzie związał się z banderowską OUN; autor głośnego Reportaża iz zapowidnyka imeny Berii („Suczasnist” 1968, Monachium).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia