Montreal
 
Encyklopedia PWN
Montreal Wymowa, fr. Montréal,
m. w Kanadzie, w południowej części prow. Quebec, na wyspie Montreal, przy ujściu rz. Ottawa do Rz. Św. Wawrzyńca.
obszar metropolitalny Wielki Montreal (m.in. m.: Laval, Longueuil, Saint Léonard, Saint Laurent, Verdun); największe miasto. Pierwotnie osada indiańska; od 1642 osiedle, zał. przez misjonarzy fr., ośr. handlu futrami i zaopatrzenia traperów; 1763, wraz z Nową Francją, przekazany Wielkiej Brytanii; od 1826 port oceaniczny i śródlądowy; 1844–49 stol. bryt. kolonii Kanada, obejmującej ob. prow. Quebec i Ontario. Ośr. przem., handl.-bankowy, nauk. i kult. Kanady; w przemyśle jest zatrudnionych ok. 250 tys. osób; gł. gałęzie przemysłu: środków transportu (lotn., taboru kol., stoczn.), metal., maszyn., eletrotechn., chem., spoż., włók., odzieżowy, obuwniczy, materiałów budowlanych oraz rafineryjny i hutnictwo żelaza; duży port mor. (przeładunek 23,5 mln t — 1997, wywóz gł. zbóż) i węzeł komunik. (port lotn. w Dorval); metro; 2 uniw. angielskojęzyczne (najstarszy w M. — Mc Gill, zał. 1821) i 2 francuskojęzyczne; muzea, m.in.: sztuki (najstarsze w Ameryce Północnej), sztuki współcz., Mc Corda (historia Kanady), Dominion Gallery; miejsce XXI Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976. Nad miastem dominuje wzgórze Mont Royal, między wzgórzem a Rz. Św. Wawrzyńca leży śródmiejska dzielnica handl.-usługowa; dzielnice przem. i mieszkaniowe zajmują pozostałe części wyspy M. oraz obszary na południowym brzegu Rz. Św. Wawrzyńca. Pozostałości fortyfikacji; budowle w stylu kolonialnym: kościół Bonsecours i seminarium St. Sulpice (2. poł. XVII w.); neogot. kościoły z XIX w.; domy i budowle użyteczności publicznej z XVII–XIX w., m.in. Château de Ramezay (XVIII w.), dawna rezydencja gubernatora, ob. Muzeum Sztuki Ludowej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Montreal, widok ogólny (Kanada)fot. J. Kąkol/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Montreal, uniwersytet Mc Gill, 1821 (Kanada)fot. J. Kąkol/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Montreal, rzeka Św. Wawrzyńca (Kanada)fot. J. Kąkol/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia