Mongolska Partia Ludowo-Rewolucyjna
 
Encyklopedia PWN
Mongolska Partia Ludowo-Rewolucyjna (MPL-R),
mongolska partia polit., zał. 1921 (do 1925 pod nazwą Mongolska Partia Lud.);
, od 1925 sekcja Międzynarodówki Komunist.; przeprowadzone pod jej kierownictwem, przy stosowaniu w latach 30. masowych represji, reformy ustrojowe zmierzały do stworzenia w Mongolii socjalist. struktury społ. i gosp.; na V (XII 1988) i VIII (III 1990) plenach KC przeprowadzono krytykę hist. i bieżącej działalności partii; nadzwyczajny zjazd MPL-R (IV 1990) opowiedział się za pluralizmem polit. i głębokimi zmianami gosp.; na XXI Zjeździe (II–III 1992) partia odrzuciła ideologię marksist. na rzecz buddyzmu i konfucjanizmu; po kolejnych wygranych wyborach 1992–96 i 2001–04 pozostawała u władzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia