Mława
 
Encyklopedia PWN
Mława,
m. powiatowe w woj. mazowieckim, na Wzniesieniach Mławskich.
Ludność miasta: ogółem — 31,2 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 892,6 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 35 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 20°23′E, szerokość geograficzna: 53°07′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1429
Oficjalne strony WWW: www.mlawa.um.gov.pl
wzmiankowana w XIV w. jako ośr. ziemi zawkrzańskiej; prawa miejskie 1429; po przyłączeniu Mazowsza do Korony starostwo niegrodowe; w XV–XVI w. ośr. rzemieślniczo-handl. na szlaku z Mazowsza do Prus, komora celna; od XVI w. liczne skupisko Żydów (1939 — ok. 6,5 tys., ok. 34% mieszk.); w XVII w. upadek spowodowany m.in. zniszczeniami w okresie najazdu szwedz. 1655–56 i pożarem 1692; od 1764 starostwo grodowe; od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; rozwój gospodarczy w XIX w. związany z uruchomieniem 1877 linii kol. do Warszawy; powstało kilka zakładów przem.; 1837–1975 siedziba powiatu; w okresie międzywojennym ośr. handl.-przem.; 1–3 IX 1939 pod M. skuteczna obrona 20. dyw. piechoty przed wojskami niem. 3. armii; w czasie okupacji niem. 1940–42 getto (ok. 6 tys. osób, zginęli w ośr. zagłady w Bełżcu i Treblince); obóz pracy przymusowej (1945 rozstrzelano 364 osoby); VIII 1944–I 1945 filia obozu dla jeńców sowieckich w Siedlcach; w lesie Białuty koło M. Niemcy zamordowali ok. 12 tys. więźniów obozu w Działdowie; ośr. konspiracji. W 1797–1975 i od 1999 siedziba powiatu. Ośr. przem. i usługowy; rozwinięty przemysł elektroniczny, spoż. i skórz.-obuwniczy; ponadto przemysł maszyn., materiałów budowlanych, przetwórstwo drzewne, wyrób opakowań; Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej; późnobarok. ratusz z 1789; drewniany spichlerz z poł. XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia