Michalski Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Michalski Konstanty, ur. 12 IV 1879, Dąbrówka Mała k. Katowic, zm. 6 VIII 1947, Kraków,
filozof i teolog;
czł. zgromadzenia Księży Misjonarzy; od 1919 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1931–32 rektor); od 1927 czł. PAU; inicjator założenia Nauk. Inst. Katol. (1929); jeden z gł. przedstawicieli pol. mediewistyki filoz.; wykazał wpływ terminizmu na poglądy nauk. autorów renes. (m.in. M. Kopernika w czasie jego studiów w Krakowie); badał filozofię XIV w. uprawianą na uniwersytecie w Oksfordzie i Paryżu (La philosophie au XIV siècle 1969); autor studiów nad myślą filoz.-teol. Dantego (La gnoséologie de Dante 1950); pozostawił także pracę na temat życia duchowego A. Chmielowskiego (Brat Albert 1946) i rozważania nad kulturą życia zagrożoną przez wojenne okrucieństwa (Między heroizmem i bestialstwem 1949); Filozofia wieków średnich (1997); wybór pism Dokąd idziemy (1964).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia