Michałowska Danuta
 
Encyklopedia PWN
Michałowska Danuta, ur. 7 I 1923, Kraków, zm. 11 I 2015, tamże,
aktorka, recytatorka, reżyser.
1941–53 i 1957–61 występy w Teatrze Rapsodycznym M. Kotlarczyka w Krakowie; role dramatyczne, m.in. Tatiana — Eugeniusz Oniegin wg A. Puszkina, Zosia i Telimena — Pan Tadeusz wg A. Mickiewicza, Muza Poety — Don Juan wg G. Byrona; od 1961 we własnym Teatrze Jednego Aktora (gra, reżyseria, adaptacje tekstów); monodramy, m.in. Bramy raju wg J. Andrzejewskiego (1961), Pieśń nad pieśniami wg Szolema Alejchema (1963), Teatr Pana Sienkiewicza wg Trylogii (1966), Czarna magia... wg Mistrza i Małgorzaty M. Bułhakowa (1971), Wybraniec wg T. Manna (1976); 1979 zał. własny, jednoosobowy teatr rel., w którym przedstawiła m.in. Ewangelię wg Marka (1980), Rzecz o wolności słowa wg C. Norwida (1983), Raj utracony wg J. Miltona (1991); od 1961 praca pedag. w krak. PWST (od 1980 profesor, 1981–84 rektor); autorka pracy O podstawach polskiej wymowy scenicznej (1994).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia