„Merkuriusz Polski Ordynaryjny”
 
Encyklopedia PWN
„Merkuriusz Polski Ordynaryjny”,
najstarsza znana gazeta w języku pol., wyd. 1661, początkowo w Krakowie, następnie w Warszawie;
wydawca J.A. Gorczyn, redaktor H. Pinocci; ukazało się 41 numerów (27 w Krakowie, 14 w Warszawie); wydawnictwo, inspirowane przez Ł. Opalińskiego, było związane najprawdopodobniej z planami polit. dworu król. i toczącą się kampanią sejmową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia