Marzyński Stanisław Leon
 
Encyklopedia PWN
Marzyński Stanisław Leon, ur. 8 V 1904, Łódź, zm. 5 II 1992, Warszawa,
architekt;
1930 ukończył Wydział Architektury Politechniki Warsz., od 1973 profesor tamże; po II wojnie świat. pracownik Biura Odbudowy Stolicy; 1961–75 wiceprezes Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów; gł. realizacje w Warszawie: kościoły — Św. Klemensa na Woli (1932–37) i Św.Św. Apostołów Piotra i Pawła (1945–79), hala targowa na Żoliborzu (1937–39, z W. Michniewiczem); autor oprawy arch. mostów: Gdańskiego i Gen. Z. Berlinga; kierował odbudową zabytków warsz., m.in. kościołów Św. Aleksandra (1947–58) i Św. Floriana (1947–72); opublikował m.in. Kościoły warszawskie w ruinie i odbudowie (1946), Podstawy projektowania architektury (1969).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia