Malediwy. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Malediwy. Gospodarka.
Podstawą gospodarki są usługi (głównie turystyka), dostarczające 77% wartości PKB (2006) i zatrudniające 60% ludności zawodowo czynnej; rybołówstwo i rolnictwo wytwarzają łącznie 16% PKB przy zbliżonym odsetku zatrudnienia, pozostałą część przemysł; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca — 4,6 tys. dolarów USA (2007).
Przemysł. Rzemiosło, gł. budowa łodzi, wyrób lin i mat z włókna kokosowego; w stol. przemysł rybny i odzieżowy.
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują ok. 13% pow. kraju; uprawa palmy kokosowej, melonów, drzewa chlebowego, bananów oraz cytrusów i ananasów; przydomowa hodowla kóz i drobiu; połowy ryb (gł. tuńczyka), eksploatacja korali.
Turystyka. Sektor turyst. dostarcza ok. 20% PKB; kilkadziesiąt ośr. turyst.; 617 tys. (2004) turystów zagr., gł. z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Japonii; duże zniszczenia w infrastrukturze w czasie katastrofalnego tsunami XII 2004 (straty szacowane na 300 mln dol. USA). Wpływy z turystyki 400 mln dol. USA (2003).
Transport i łączność. Żegluga przybrzeżna; połączenia lotn. stol. ze Sri Lanką i Indiami; porty lotn. w Male i Gan (atol Addu). Liczne połączenia czarterowe z Europą. Zaledwie 88 km utwardzonych dróg. 32 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 113 tys. telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 160 mln dol. USA (2005), importu — 743 mln dol. USA; eksport ryb i przetworów rybnych (50% wartości wywozu), odzieży, owoców, korali; import żywności, wyrobów przem., produktów naft., środków transportu, dóbr konsumpcyjnych; gł. partnerzy handl.: Tajlandia, Singapur, Sri Lanka, Japonia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia