Makarenko Anton S.
 
Encyklopedia PWN
Makarenko Anton S., ur. 13 VIII 1888, Biłopilla (Ukraina), zm. 1 V 1939, Moskwa,
sowiecki pedagog i pisarz;
1920–35 organizator i kier. placówek opiekuńczo-wychowawczych dla bezdomnej i wykolejonej młodzieży (Kolonia Pracy im. M. Gorkiego k. Połtawy, Kuriaż k. Charkowa, Komuna im. F. Dzierżyńskiego w Charkowie); od 1935 zajmował się gł. działalnością pisarską i popularyzatorską; twórca metody wychowania kolektywnego, podporządkowanego ideologii komunist.; Poemat pedagogiczny (1933–35, wyd. pol. 1948), Książka dla rodziców (1937, wyd. pol. 1950), Chorągwie na wieżach (1938, wyd. pol. 1950) w języku pol. wyd. również jego Dzieła (t. 1–7 1955–57) i wybór pism Makarenko o wychowaniu (1988).
Bibliografia
M. BYBLUK Inny Makarenko, Toruń 1990;
Antoni Makarenko: konfrontacje pedagogiczne z końca wieku, Toruń 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia