Łuki Rajkowieckiej kultura
 
Encyklopedia PWN
Łuki Rajkowieckiej kultura,
archeol. kultura mieszkańców strefy lasów i lasostepu między Prypecią i środkowym Dnieprem a Karpatami, sięgającej po górną Cisę i dolny Dunaj; datowana na VIII–IX w.;
nazwa od uroczyska we w. Rajki k. Żytomierza (Ukraina); znane osady; gdzieniegdzie wznoszono grody jako miejsca schronienia, ośrodki lokalnej władzy lub kultu; rozwój metalurgii, zwłaszcza żelaza, i garncarctwa (od IX w. stosowano koło); poświadczone kontakty wymienne ze światem arabskim (znaleziska dirhemów); w obrządku pogrzebowym obok płaskich grobów ciałopalnych pojawiły się kurhany; k.Ł.R. wywodziła się m.in. z korczakowskiej prowincji kulturowej; jej twórcy reprezentowali związek plemienny Dulebów, z którego IX–X w. ukształtowali się m.in. wschodniosłow. Wołynianie, Polanie, Drewlanie, częściowo Dregowicze.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia