Łowiczanie
 
Encyklopedia PWN
Łowiczanie, Księżacy łowiccy,
mieszkańcy dawnego księstwa łowickiego (obecnie wsi w okolicach Łowicza i Skierniewic), wyróżniający się bogatą, oryginalną kulturą ludową;
charakterystyczne są barwne, pasiaste stroje (od poł. XIX w. kilkakrotnie zmieniły kolorystykę), hafty, tkactwo, wycinanki, także ceramika, meblarstwo, rzeźba, plastyka obrzędowa itp.; kulturę Łowiczan rozsławił W. Reymont w powieści Chłopi, poświęcono jej liczne opracowania etnogr. (m.in. A. Chmielińska, A. i H. Świątkowscy); w okresie międzywojennym powstało w Łowiczu muzeum etnogr., ponownie otwarte po 1959; przy muzeum ośr. plenerowy budownictwa lud., 1976 w Maurzycach k. Łowicza utworzono park etnogr. dla regionu łowickiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia