Lorentz Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Lorentz Stanisław, ur. 28 IV 1899, Radom, zm. 15 III 1991, Warszawa,
ojciec Aliny Kowalczyk, historyk sztuki, muzeolog.
1929–35 konserwator zabytków woj. wil. i nowogródzkiego oraz wykładowca uniw. w Wilnie; 1935–82 dyr. Muzeum Nar. w Warszawie (od 1990 dyr. honorowy); podczas okupacji niem. zasłużony w akcji ratowania dóbr kultury pol., po 1945 w akcji odbudowy zabytków i muzeów; 1945–51 na czele Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków; od 1947 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1949 czł. PAU, od 1952 PAN; czł. wielu zagr. organizacji nauk.; 1965–69 poseł na sejm; także prezes Pol. Kom. Nar. Międzynar. Rady Muzeów (ICOM) oraz Międzynar. Rady Zabytków i Zespołów Zabytkowych (ICOMOS), ekspert UNESCO ds. ochrony zabytków; szczególnie zaangażowany w sprawę odbudowy Zamku Król. w Warszawie; prace nauk. dotyczące gł. architektury oświecenia i muzealnictwa, m.in.: Natolin (1948, wznow. 1970), Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie (1962), Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce (1970), Efraim Szreger, architekt polski XVIII w. (1988), wspomnienia Album Wileńskie (1986); 1964 otrzymał nagrodę państw. I stopnia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia