Kowalczykowa Alina
 
Encyklopedia PWN
od 1991 profesor IBL PAN; od 1996 czł. TNW, 1967–83 współpracownik „Pamiętnika Literackiego”; zajmowała się literaturą okresu 20-lecia międzywojennego (Liryki Słonimskiego 1918–1935 1967, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939 1978, wyd. 2 rozsz. 1981) oraz epoką romantyzmu: szkice Romantyczni szaleńcy (1977), Siedmiu bohaterów romantycznych (1981), studia Warszawa romantyczna (1987), Czym był romantyzm? (1990), monografia Słowacki (1994); oprac. antologie: Manifesty romantyzmu 1790–1830 (1975, wyd. 2 rozsz. 1995), Ciemne drogi szaleństwa (1978), Pejzaż romantyczny (1982), Idee programowe romantyków polskich (1991), Dramat i teatr romantyczny (1997); współredaktor (wspólnie z J. Bachórzem) Słownika literatury polskiej XIX wieku (1991); wydała m.in. Poezje zebrane A. Słonimskiego (1964), Wiersze J. Tuwima (t. 1–2 1986).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia