Liw
 
Encyklopedia PWN
Liw,
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w północnej części Obniżenia Węgrowskiego, nad Liwcem;
ośr. usługowy i krajoznawczy; letnisko; jedno z najstarszych miast wschodniego Mazowsza (wczesne średniowiecze); znajdujący się w pobliskiej wsi Grodzisk olbrzymi gród o pow. ok. 5 ha z X–XII/XIII w. (badania archeol. od 1983) był bezpośrednim poprzednikiem L. W średniowieczu punkt obronny pogranicza; gród kasztelański na wschodniej granicy Mazowsza i osada przygrodowa; stol. ziemi liwskiej; prawa miejskie przed 1421; w pocz. XV w. książęta mazow. wznieśli tu murowany zamek; starostwo grodowe; 1446 lokacja Nowego L.; do końca XVIII w. odrębne miasta; XV–poł. XVII w. duże znaczenie dzięki położeniu przy trakcie z Korony na Litwę; ośr. rzemiosła i handlu zbożem; zrujnowany w czasie wojen w 2. poł. XVII i 1. poł. XVIII w.; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1869 utrata praw miejskich. Obecnie w późnogot. zamku książąt mazow. (przed 1429, nadbud. XVI w., częściowo rekonstruowany 1956–61) muzeum-zbrojownia.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Liw, fragmenty murów i wieża zamku oraz budynek dawnej kancelarii starostwa fot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia