Lietuvos bankas
 
Encyklopedia PWN
Lietuvos bankas,
litewski bank centralny,
założony 1922, z siedzibą w Wilnie; w tymże roku wprowadzono lit jako walutę Litwy (był w obiegu do 1940); od 1930 członek Banku Rozrachunków Międzynarodowych; 1940 bank został znacjonalizowany i włączony do systemu bankowego ZSRR, jako bank republikański; od 1990 ponownie niezależny; 1993 przywrócono lit jako walutę państwową; nowe prawo bankowe regulujące zasady działalności Lietuvos bankas weszło w życie 1994; bank ma wyłączne prawo emisji pieniądza i kontroluje jego obieg; odpowiada za politykę pieniężną i kredytową; aktywa banku VI 2001 wynosiły 6039,5 mln litów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia