Łękawka
 
Encyklopedia PWN
Łękawka, Łękawica,
rz., prawy dopływ Soły;
dł. 17,4 km, dorzecze 101 km2; źródła w Beskidzie Małym; uchodzi do Jez. Żywieckiego; nad Ł. leżą: Kocoń, Ślemień, Łękawica.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia