Łęg Piekarski
 
Encyklopedia PWN
Łęg Piekarski,
w. w woj. wielkopol., w pow. tureckim (gmina Dobra), w Kotlinie Kolskiej, na l. podmokłym brzegu Warty.
W otoczeniu wsi liczne starorzecza. Cmentarzysko z wczesnego okresu wpływów rzym. (I–II w. n.e.), w tym 4 groby tzw. książęce typu Lubieszewo; zmarli chowani w drewnianych komorach, wyposażeni w importy rzym. — zastawy naczyń do picia wina (w tym srebrne czarki), naczynia szklane i szklane kamyki do gry, brązowe naczynia proweniencji celtyckiej oraz wyroby miejscowe — sprzączki, nożyce i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia