Laos
 
Laos
VII–I w. p.n.e.
napływ ludności z Chin
II w. n.e.
kraj pod wpływem państw Czampa i Funan
VII–VIII w.
pod wpływem państwa Dwarawati
IX w.
ekspansja khmerska
od II poł. XIII w.
Muang Swa lennem mongolskim
1353–1707
królestwo Lang Czang
1637–94
Suligna Vongsa królem Lang Czang
pocz. XVIII w.
powstanie Luang Prabang, Wientian i Czampassak
koniec XVIII w.
Wientian wasalem Syjamu
od końca XIX w.
dominacja francuska
1940
pakt Matsuoka–Henry
1945
jednostronna proklamacja niepodległości
od 1949
niezależność w ramach Unii Francuskiej
1953
przyznanie Laosowi niepodległości przez Francję
1964–73
operacje USA przeciw laotańskim i wietnamskim komunistom
1975
przejęcie władzy przez komunistów
1991
zalegalizowanie prywatnej działalności gospodarczej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia