Kuwasy
 
Encyklopedia PWN
Kuwasy,
rozległe torfowisko niskie w Kotlinie Biebrzańskiej, w woj. podlaskim, na wschód od Grajewa, część bagien biebrzańskich położonych w dolinach rz.: Ełk i Jegrznia;
pow. ok. 40 km2; zmeliorowane i użytkowane gł. jako łąki uprawne; gł. osią powierzchniowego drenażu jest Kanał Woźnawiejski (Jegrznia); sieć rowów odwadniających powoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej w okresie, gdy zalega ono zbyt wysoko, jednocześnie kanał umożliwia nawodnienie terenu w okresie wegetacyjnym; ilość doprowadzanej do kanału wody jest regulowana za pomocą jazu piętrzącego wody Jez. Rajgrodzkiego. W pobliżu Grajewa Zakład Doświadczalny Biebrza Inst. Melioracji i Użytków Zielonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia