Kunowice
 
Encyklopedia PWN
Kunowice,
w. w woj. lubuskim, w pow. słubickim (gmina Słubice), na skraju Lubuskiego Przełomu Odry i Równiny Torzymskiej, w granicach Euroregionu Pro Europa Viadrina;
stacja na międzynar. linii kol. Warszawa–Poznań–Berlin. W 1759 bitwa między wojskami pruskimi a sprzymierzonymi wojskami austr. i ros. (bitwa pod Kunersdorf), największa klęska Prus w czasie wojny siedmioletniej. Podczas II wojny światowej 2–6 II 1945 zacięte walki wojsk radzieckich z Niemcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia