Krymskie, Góry
 
Encyklopedia PWN
Krymskie, Góry, Góry Taurydzkie, ukr. Krymśki hory, Kryms'ki hory, ros. Krymskije gory,
góry na Ukrainie, w południowej części Półwyspu Krymskiego;
zbudowane z łupków ilastych, piaskowców, wapieni, w strefie brzegowej wychodnie skał magmowych zakrzepłych w postaci lakolitów (m.in. Aju-Dah); wyróżnia się 3 równoległe pasma: Południowe (niekiedy zwane Jajła), rozbite na liczne masywy stołowe (najwyższy Babuga-Jajła z kulminacją Roman-Kosz, 1545 m) oraz Środkowe (wysokość do 750 m) i Północne (do 350 m) o charakterze kuest; liczne formy krasowe; rumowiska skalne; w dolnym piętrze resztki lasów dębowych z drzewiastymi jałowcami, wyżej lasy sosnowe (z sosną krymską) i bukowe; wierzchowiny bezleśne, porośnięte murawami (letnie pastwiska); rezerwaty: Jałtański, Karadaghski, na przylądku Martian.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia