Krasnodar
 
Encyklopedia PWN
Krasnodar, do 1920 Jekaterynodar,
m. w Rosji, na Niz. Kubańskiej, na pr. brzegu rz. Kubań;
zbudowany 1793 przez Kozaków; gródek warowny, siedziba zarządu Czarnomor. Wojska Kozackiego i baza ekspansji ros. na Kaukazie; po przymusowym wysiedleniu Kozaków do stanic — od 1867 miasto; od końca XIX w. ważny ośrodek transport. i handl.-przem. Kubania; po rewolucji lutowej 1917 centrum monarchistycznego kozactwa i siedziba Rady Kubańskiej; 1918–III 1920 siedziba białej gwardii; 1922–36 stol. Adygejskiego Obwodu Autonomicznego, od 1937 Kraju Krasnodarskiego. Duży ośr. przem. i kult.-nauk. Przedkaukazia; przemysł maszyn., metal., chem. (farm.), rafineryjny, włók., papierniczy, spoż., drzewny, materiałów budowlanych, porcelanowy; węzeł kol. i port lotn.; 6 szkoły wyższe (w tym Uniw. Kubański, zał. 1970); muzea.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia