Koźle
 
Encyklopedia PWN
Koźle,
dzielnica przem.-mieszkaniowa w zachodniej części Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie), w pobliżu ujścia Kanału Gliwickiego do Odry;
W XII w. piastowski gród kasztelański na szlaku ze Śląska na Morawy; duże znaczenie militarne; wzmiankowany 1104; prawa miejskie przed 1293 (1281?); do 1532 K. należało do Piastów Śląskich (w XIV w. stol. odrębnego księstwa); od 1289 pod zwierzchnictwem Czech, dzieliło losy polit. Śląska; od 1742 w państwie pruskim (zgermanizowana nazwa Cosel); XVIII w.–1875 silna twierdza pruska; rozwój K. w XIX w. związany z wybudowaniem portu rzecznego (XIX/XX w.); od 1872 połączenie kol.; rozwój przemysłu; udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919–21 (w III powstaniu K. i okolice opanowane częściowo przez powstańców); w czasie II wojny światowej 4 oddziały robocze jeńców bryt. obozu w Łambinowicach i 3 hitl. obozy pracy przymusowej; od 1945 w Polsce; 1975 połączone z Kędzierzynem pod nazwą Kędzierzyn-K. Duży port rzeczny (roczne przeładunki ok. 1 mln t); stocznia rzeczna, przemysł maszyn., spoż.; eksploatacja kruszywa; węzeł drogowy; 2 stacje kol.; późnogot. kościół (XV, XVI w., neogot. fasada 1897–99); fragmenty obwarowań miejskich (XVIII i 1. poł. XIX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia