Komunistyczna Partia Polski
 
Encyklopedia PWN
Komunistyczna Partia Polski,
partia polit.,
zał. 2002 przez działaczy wywodzących się ze Związku Komunistów Pol. „Proletariat”; głosi program radykalnych przemian społ., gosp. i polit.-ustrojowych (m.in. nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna, ustrój demokr. oparty na bezpośrednich wyborach przedstawicieli załóg zakładów pracy); domaga się wolności światopoglądowej, równouprawnienia kobiet i mężczyzn; sprzeciwia się uczestnictwu Polski w NATO i UE; ma nikłe wpływy społ.; organ prasowy — mies. społ.-polit. „Brzask”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia