Kolumela
 
Encyklopedia PWN
Kolumela, Columella, Lucius Iunius Moderatus Columella, żył w I w.,
rzym. agronom i pisarz;
autor De re rustica [‘o gospodarstwie’], dzieła z zakresu rolnictwa — jego znane w całości wyd. 2 (z ok. 60 r.) zawiera w 12 księgach szczegółowe informacje o życiu ówczesnej wsi, wysokim poziomie hodowli zwierząt oraz uprawy roli i roślin w państwie rzym. (np. o stosowaniu nawozów, m.in. miner. i zielonych); jest źródłem hist. i ekon. do badań okresu przechodzenia od niewolnictwa do kolonatu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia