Koizumi Junichirō
 
Encyklopedia PWN
Koizumi
[koidzumi]
Junichirō, ur. 8 I 1942, Yokosuka,
polityk japoński;
ekonomista; pochodzi z rodziny od pocz. XX w. aktywnie uczestniczącej w życiu polit.; od 1972 czł. parlamentu i sekretarz ówczesnego premiera Fukusy Takeo; wielokrotnie min. różnych resortów, m.in. zdrowia i opieki społ., poczty i telekomunikacji; czł Partii Liberalno-Demokr. (2001–06 przewodn.); 2001–06 premier; wniósł istotny wkład we wzmocnienie gospodarki i pozycji międzynar. Japonii; podstawą jego programu było zreformowanie przeżywającej kryzys gospodarki, gł. poprzez prywatyzację (m.in. jap. poczty, faktycznie będącej najpotężniejszym na świecie bankiem); w polityce zagranicznej kierował się pragmatyzmem (m.in. próby nawiązania przyjaznych stosunków z Rosją, zbliżenie z USA ); jednym z cełów była także odbudowa potencjału wojsk. Japonii, rząd K. wysłał jap. oddziały obrony cywilnej do Iraku (pierwsza jap. misja wojsk. na obszarze uznanym za miejsce działań wojennych po II wojnie świat.), rozpoczął też prace nad projektem zmian w konstytucji, która przewiduje istnienie jedynie sił samoobrony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia