Kohl Helmut
 
Encyklopedia PWN
Kohl
[ko:l]
Helmut Wymowa, ur. 3 IV 1930, Friesenheim k. Ludwigshafen, zm. 16 VI 2017, tamże,
polityk niemiecki.
Działacz CDU, 1969–76 premier rządu krajowego Nadrenii-Palatynatu; 1973–98 przewodniczący CDU; za jego przywództwa CDU stała się nowoczesną partią, mającą wyrazisty program polityczno-gospodarczy; 1982–98 kanclerz RFN (stał na czele rządu koalicji CDU/CSU i FDP). Popierał procesy integracyjne w Europie i realizował politykę pojednania i bliskiego współdziałania niemiecko-francuskiego w Europie Zachodniej, opowiadał się za porozumieniem z NRD oraz odprężeniem między Wschodem a Zachodem. Za jego rządów, mimo licznych kontrowersji, zarówno koalicja rządowa, jak i on sam umacniali swą pozycję m.in. dzięki pomyślnej koniunkturze, utrzymującej się do lat 90. W 1989–90 wraz z H.-D. Genscherem przygotowywał i prowadził rokowania w sprawie zjednoczenia Niemiec, zakończone połączeniem obu państw niemieckich 3 X 1990; był także zainteresowany poprawą stosunków z Polską; przyczynił się do podpisania 1990 traktatu polsko-niemieckiego o potwierdzeniu istniejącej między RP a RFN granicy i 1991 traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W 1988 otrzymał (wspólnie z F. Mitterrandem) Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego; 1998 został odznaczony Orderem Orła Białego. Osłabnięcie koniunktury gospodarczej oraz odczuwalne dla społeczeństwa koszty zjednoczenia przyczyniły się do jego porażki wyborczej 1998; po aferze związanej z ujawnieniem finansowania CDU z nieznanych źródeł wycofał się z życia politycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia