Kirgistan
 
Kirgistan
II–I w. p.n.e.
państwo Dawan w Kotlinie Fergańskiej
III w. p.n.e.
lud Wusuni w Siedmiorzeczu
II–III w. n.e.
wpływy państwa Wielkich Kuszanów
VI–VIII w. n.e.
kaganat staroturecki
VIII w.
pojawienie się Turgeszów i Karłuków
XI–XIII w.
panowanie dynastii Karachanidów
od XIII w.
panowanie mongolskie
XIII–XV w.
napływ Kimaków i Kirgizów
XVII–XVIII w.
panowanie Dżungarów
po 1757
pod władzą Pekinu
1. poł. XIX w.
chanat kokandzki na zachodnich ziemiach kirgiskich
od 2. poł. XIX w.
pod panowaniem rosyjskim
30 IV 1918
proklamowanie Turkiestańskiej Autonomicznej SRR
27 X 1924
powstanie Kirgiskiej Autonomicznej SRR
31 VIII 1991
deklaracja niepodległości
1990–2005
rządy Askara Akajewa
III 2005
tulipanowa rewolucja
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia