Kara-kum
 
Encyklopedia PWN
Kara-kum, turkm. Garagum
[‘czarny piasek’],
piaszczysta pustynia w Turkmenistanie i Uzbekistanie, na Niz. Turańskiej, między doliną Amu-darii na północnym wschodzie a górami Kopet-dag na południowym zachodzie;
ok. 350 tys. km2; powierzchnia równinna, lekko falista, w części północno-wschodniej wały piaszczyste, wys. 40–60 m; na wschodnim skraju płynie Amu-daria, na południowym wschodzie giną w piaskach Tedżen i Murgab; w części południowej Kanał Karakumski; klimat umiarkowany ciepły, kontynent., wybitnie suchy; roczna suma opadów 60–150 mm; średnia temp. w styczniu od –5°C na północy do 3°C na południu, w lipcu od 28°C do 34°C (dobowe wahania temp. do 50°C); bogate zasoby wód gruntowych; zarośla złożone z białego i czarnego saksaułu (nad rzekami lasy topolowe i bagna porosłe trzciną); na wiosnę roślinność efemeryczna; wypas owiec karakułowych i wielbłądów; wydobycie gazu ziemnego (złoża: Şatlyk, Gugurtli, Naip, Açak); ludność skupiona w oazach i w dolinach rzek. W pobliżu m. Türkmenabat stacja nauk.-badawcza Inst. Pustyń Akad. Nauk Turkmenistanu i rezerwat biosfery Repetek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia