Kalhana
 
Encyklopedia PWN
Kalhana, żył w XII w.,
kaszmirski historyk i poeta, tworzący w sanskrycie;
autor poet. opisu dziejów Kaszmiru Radźatarangini [‘rzeka królów’], który jest uważany za najlepszą pracę hist. dawnych Indii; dzieło składa się z ok 8 tys. strof, dzieli się na 8 części; 3 początkowe zawierają podania o legendarnych władcach Kaszmiru, pozostałe przedstawiają wydarzenia hist. VII–poł. XII w.; najobszerniejsza (3448 strof), 8. część, jest poświęcona wypadkom, które rozegrały się za życia autora; dążąc do jak największej zgodności z faktami i dokładności K. oparł się na wielu różnych źródłach informacji: dziełach poprzedzających go kronikarzy, kolofonach, manuskryptach, inskrypcjach, monetach, tradycji ustnej, relacjach naocznych świadków; postępowanie jednostek i grup społ. zostało poddane surowej ocenie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności; wysoka jest także wartość lit. dzieła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia