Kaczkowski Karol
 
Encyklopedia PWN
Kaczkowski Karol, ur. 4 II 1797, Warszawa, zm. 14 X 1867, Chersoń,
lekarz i działacz społeczny;
od 1829 profesor terapii i kliniki terapeutycznej uniw. w Warszawie; 1831 nacz. lekarz (w randze generała) armii pol.; wprowadził specjalne oddziały do wynoszenia rannych z pola bitwy; od 1832 przeważnie we Lwowie i na Wołyniu, od 1842 w Żytomierzu, gdzie poza praktyką lekarską zajmował się pracą społ. (m.in. współzałożyciel pierwszej pol. księgarni i drukarni); od 1860 w Odessie, 1863 zesłany do Wałujek w guberni woroneskiej; Lekcje higieny... (t. 1–2 1826), O używaniu preparatów chloru... (1831).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia