Jilin
 
Encyklopedia PWN
Jilin, Cilin Wymowa,
prow. w północno-wschodnich Chinach;
pow. 187 tys. km2; 27,5 mln mieszk. (2010); ok. 90% ludności prowincji stanowią Chińczycy (Han), ponadto Koreańczycy (ok. 1,2 mln, gł. w wydzielonym okręgu autonomicznym Yanbian), Mandżurowie, Mongołowie, Hui; ośrodek administracyjny Changchun; na zachodzie i w części środkowej powierzchnia nizinna (Nizina Mandżurska), pozostały obszar górzysto-wyżynny (na wschodzie G. Wschodniomandżurskie — wysokość do 2744 m); klimat umiarkowany chłodny, odmiana monsunowa; średnia temp. w styczniu od –15°C do –20°C, w lipcu 20–24°C (w górach chłodniej); średnia roczna suma opadów 400–600 mm, do 1000 mm w górach; gł. rz. Sungari; lasy (ok. 40% pow. ogólnej) gł. mieszane występują w górach. Dobrze rozwinięta gospodarczo prowincja Chin, zasobna w bogactwa miner.; wydobywa się węgiel kam. (Tonghua, Liaoyuan), łupki bitumiczne (na południe od m. Jilin), rudy żelaza, miedzi (Tonghua), chromu, ołowiu i molibdenu, złoto; rozwinięta energetyka wodna; dominuje przemysł chem. (nawozy sztuczne, paliwa, barwniki) i petrochemiczny, środków transportu (samochodowy, taboru kol.), maszyn. (zwłaszcza maszyny roln.), spoż. (zwłaszcza tłuszczowy, młynarski, cukrowniczy); ogólnokrajowe znaczenie ma przemysł drzewny i papierniczy, korzystające z bogatych zasobów leśnych; gł. ośr. przem.: Changchun, Jilin, Tonghua, Liaoyuan, Siping; nizinna część prowincji stanowi ważny region roln.; grunty orne zajmują ok. 25% pow. ogólnej (ponad 65% ziem sztucznie nawadnianych); w strukturze upraw dominują zboża (kukurydza, proso, gaolian, ryż) i soja; ponadto uprawia się słonecznik, konopie, rącznik, buraki cukrowe; na wschodzie, w rejonie gór rozpowszechnione zbieractwo korzenia żeń-szeń oraz ziół leczn.; hodowla bydła, owiec, trzody chlewnej; dużą rolę odgrywa hodowla jedwabnika dębowego oraz myślistwo (gł. jelenie, sobole); dobrze rozwinięta sieć komunik., zwłaszcza kol. (gł. linia Harbin–Changchun–Dalian); na gł. rzekach żegluga śródlądowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia