Jiangxi
 
Encyklopedia PWN
Jiangxi, Ciangsi Wymowa,
prow. w południowo-wschodnich Chinach, na południe od Jangcy;
pow. 164,8 tys. km2; 44,6 mln mieszk. (2010); ludność stanowią gł. Chińczycy (Han), poza tym mniejszości nar.: Miao, She, Yao; ośrodek administracyjny Nanchang, inne gł. m.: Jingdezhen, Pingxiang, Ganzhou; w miastach mieszka ponad 17% ogółu ludności; środkową część Jiangxi — wzdłuż rz. Gan Jiang — zajmuje aluwialna nizina; pozostałą część powierzchni stanowią pagórkowate tereny i niewysokie góry (na wschodzie Wuyi Shan — wysokość do 2158 m); klimat podzwrotnikowy pośredni między wilgotnym i kontynent. suchym, odmiana monsunowa (chłodniejszy na północy); średnia temp. w styczniu 4–10°C, w lipcu 27–30°C; średnia roczna suma opadów 1400–1700 mm; gł. rz. Gan Jiang przecina prowincję z południa na północ i wpada do jez. Poyang Hu; lasy (ok. 20% ogółu pow.), gł. liściaste, z przewagą drzew wiecznie zielonych, zachowały się tylko w górach (częściowo chronione). Podstawą gospodarki Jiangxi jest rolnictwo; grunty orne (w znacznym stopniu nawadniane) stanowią ok. 30% pow. ogólnej; dominuje uprawa ryżu (ponad 60% ziem uprawnych), poza tym uprawia się pszenicę, rośliny oleiste (rzepak, orzeszki ziemne, sezam), bawełnę, jutę, ramię, herbatę oraz owoce cytrusowe; gł. regionem roln. jest nizina wokół jez. Poyang Hu, o gęstości zaludnienia ok. 500 osób na km2; rozwinięte rybołówstwo; duże znaczenie ma wydobycie rud wolframu (największe w kraju, gł. okolice m. Ganzhou) i węgla kam. (Pingxiang); poza tym eksploatuje się rudy miedzi, molibdenu, cyny, ołowiu oraz kaolin, fosforyty, marmury; gł. działami przemysłu przetwórczego są: przemysł spoż. (m.in. cukrowniczy), włók. (gł. bawełniany), maszyn. (urządzenia wiertnicze, maszyny górnicze), metal., cementowy, papierniczy i drzewny; duże znaczenie ma produkcja porcelany w Jingdezhen, w znacznym stopniu przeznaczonej na eksport. W komunikacji gł. rolę odgrywa transport samochodowy i żegluga śródlądowa; gł. linia kol. Szanghaj–Changsha przechodzi przez centralną część prowincji.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jiujiang, miasto i port nad Jangcy (Chiny)fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia