Jiangsu
 
Encyklopedia PWN
Jiangsu, Ciangsu Wymowa,
prow. we wschodnich Chinach, na południowym wschodzie Niz. Chińskiej, nad M. Żółtym;
pow. 102,6 tys. km2; 78,7 mln mieszk. (2010), ludność stanowią Chińczycy (Han), jeden z najgęściej zaludnionych regionów Chin (ok. 700 osób na km2, w delcie Jangcy — ok. 1200 osób na km2); ośrodek administracyjny Nankin, inne gł. m.: Wuxi, Suzhou, Xuzhou; ok. 95% pow. stanowi aluwialna nizina zbud. z osadów rz. Jangcy i Huai He; na północy i południowym zachodzie wzgórza wzniesione średnio 200 m; klimat podzwrotnikowy pośredni między wilgotnym i kontynent. suchym, odmiana monsunowa (chłodniejszy na północy); średnia temp. w styczniu od –1°C na północy do 4°C na południu, w sierpniu na wybrzeżu 26–27°C, w lipcu w głębi lądu 28–29°C; średnia roczna suma opadów 600–1200 mm; w okresie od czerwca do września (gł. w sierpniu) częste tajfuny; liczne rzeki (zwłaszcza na południu), jeziora (największe Tai Hu, Hongze Hu, Gaoyou Hu), stawy i rozlewiska; gęsta sieć kanałów (gł. Wielki Kanał); wody śródlądowe zajmują ok. 20% pow. prowincji; wybrzeże płaskie, gł. piaszczyste, wykorzystane do odparowywania soli z wody mor.; roślinność naturalną (wielogatunkowe lasy liściaste zrzucające liście na zimę) zastąpiły uprawy; żyzne gleby — mady. Jiangusu jest dobrze rozwiniętą gospodarczo prowincją Chin (duży udział w krajowej produkcji przem.); gł. bogactwami naturalnymi są: węgiel kam. (Xuzhou), rudy żelaza (rejon Nankin, Xuzhou), miedzi, cynku, ołowiu oraz fosforyty i kaolin; saliny mor.; z przemysłu przetwórczego najlepiej jest rozwinięty przemysł włók. (jeden z gł. producentów jedwabiu w kraju), spoż., odzieżowy, maszyn. (gł. obrabiarki), środków transportu (samochody ciężarowe, ciągniki, lokomotywy), chem., rafineryjny, elektrotechniczny, hutnictwo żelaza; większość ośr. przem. koncentruje się w południowej części Jiangusu, zwłaszcza wzdłuż Jangcy i na południe od niej, tworząc zewn. strefę okręgu przem. Szanghaju; tradycyjne hafciarstwo (Suzhou, Wuxi); ok. 85% ludności Jiangusu trudni się rolnictwem; podstawę rolnictwa stanowi produkcja roślinna; grunty orne zajmują ok. 60% pow. (ok. 90% stanowią ziemie sztucznie nawadniane); w ciągu roku dokonuje się 2 zbiorów; intensywna uprawa ryżu (ok. 30% ziem uprawnych, gł. na południu), pszenicy (gł. na północy) oraz kukurydzy, gaolianu, bawełny, soi, orzeszków ziemnych, herbaty, tytoniu, batatów; duże znaczenie ma hodowla trzody chlewnej, drobiu, bawołów; dobrze rozwinięte rybołówstwo, zwłaszcza śródlądowe; w wodach przybrzeżnych marikultury; w komunikacji gł. rolę odgrywa żegluga śródlądowa (zwłaszcza na Jangcy i Wielkim Kanale) i transport kol. (gł. linie: Pekin–Szanghaj, Lianyungang–Xuzhou); gł. port mor.: Lianyungang.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jiujiang, miasto i port nad Jangcy (Chiny)fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia