Jemen
 
Jemen
XII–VII w. p.n.e.
państwo minejskie
X/IX–II w. p.n.e.
państwo sabejskie
IV w. n.e.
perski podbój Adenu
525
podbój Jemenu Północnego przez Etiopię
628
arabski podbój Adenu
IX w.
przybycie zajdytów do Jemenu Północnego
od XVI w.
zależność państw jemeńskich od Turcji
1839
brytyjski podbój Adenu
1914–34
walki graniczne Brytyjczyków i Jemenu Północnego
1963
wcielenie Adenu do Protektoratu Wschodniego Federacji Arabskich Emiratów Południa
1967
proklamacja niepodległości Jemenu Południowego
1891
wybuch antytureckiego powstania w Jemenie Północnym
1919
niepodległość Jemenu Północnego
1958–61
Jemen Północny w składzie ZRA
1962
wojskowi przejmują władzę w Jemenie Północnym
1971
wybory powszechne w Jemenie Północnym
22 V 1990
zjednoczenie Jemenu Południowego i Jemenu Północnego
1994
wojna domowa
2012
ustąpienie prezydenta Alego Abdullaha Saliha
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia