Jasielsko-Krośnieńska, Kotlina
 
Encyklopedia PWN
Jasielsko-Krośnieńska, Kotlina, Doły Jasielsko-Sanockie,
obniżenie w południowej części Pogórza Środkowobeskidzkiego, od północy graniczy z Pogórzem Strzyżowskim i Pogórzem Dynowskim, od południa z Pogórzem Jasielskim i Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Obniżeniem Gorlickim;
dł. ok. 47 km, szer. 5–10 km, wys. od 225 m na zachodzie do 300 m na wschodzie; zbud. gł. z mało odpornych na erozję trzeciorzędowych piaskowców i łupków krośn., pokrytych madami i żwirami rzecznymi, miejscami torfy; krajobraz równinny, urozmaicony (gł. na południowym wschodzie) płaskimi, wydłużonymi garbami i płatami wysoczyzn; przez K.J.-K. przepływają: Wisłoka i uchodząca do niej Jasiołka oraz Wisłok z licznymi (gł. l.) dopływami. Najstarszy region wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (Krośnieńsko-Jasielskie Zagłębie Naftowe); znaczne zasoby nie eksploatowanych wód miner. (siarczkowe, solanki); region roln.-przem.; sadownictwo; gł. m. — Krosno i Jasło.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia