Instytut Wzornictwa Przemysłowego
 
Encyklopedia PWN
Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP),
placówka nauk.-badawcza, zał. 1950 w Warszawie z inicjatywy W. Telakowskiej;
do zakresu działania Instytutu należy: badanie potrzeb społ. (w tym osób niepełnosprawnych) w dziedzinie wartości użytkowych i estetycznych wyrobów przem. oraz rozwijanie podstaw metodol. wzornictwa, działalność informacyjna, popularyzacyjna, wystawiennicza i szkoleniowa. W szczególności dotyczy to: wzornictwa wyposażenia mieszkań w powiązaniu z potrzebami budownictwa i architektury, ergonomicznych podstaw projektowania i oceny wyrobów, wybranych zagadnień wzornictwa środowisk produkcyjnych (projektowanie stanowisk pracy i odzieży roboczej), inspirowania kierunków rozwoju w wybranych dziedzinach wzornictwa. W siedzibie Instytutu Wzronictwa Przemysłowego są organizowane wystawy z zakresu wzornictwa; czynna jest biblioteka ze specjalistycznym zbiorem dotyczącym wzornictwa i ergonomii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia