Instytut Mazurski
 
Encyklopedia PWN
Instytut Mazurski,
placówka nauk.-badawcza,
zał. 1943 przez konspiracyjny Związek Mazurów w Radości k. Warszawy, z inicjatywy działaczy mazurskich: K. i E. Małłków, A. Burskiego, E. Piecha, W. Witkowskiego i in.; od 1945 działa w Olsztynie; podejmuje i popiera prace badawcze związane z regionem Warmii i Mazur, popularyzuje wiedzę o tym regionie; od 1948 Instytut Mazurski jest stacją nauk. Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, a od 1953 — Pol. Tow. Hist.; wydaje „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia