Iberowie
 
Encyklopedia PWN
Iberowie,
lud nieindoeur., zamieszkujący w starożytności Iberię (wschodnia Gruzja);
podlegali początkowo państwu Pont, od 65 r. p.n.e. — Rzymowi; odegrali gł. rolę w procesie konsolidacji plemion kartlijskich i kształtowania się narodu gruzińskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia