Hulanicki Adam
 
Encyklopedia PWN
Hulanicki Adam, ur. 31 V 1929, Warszawa, zm. 4 XII 2019,
chemik;
od 1976 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1982 czł. TNW, od 1994 — PAN; od 1969 czł. Międzynar. Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), od 1991 przewodn. Wydziału Chemii Analit. IUPAC; od 1991 redaktor nacz. dwumies. „Chemia Analityczna”; prace w dziedzinie chemii analitycznej, zwłaszcza atom analizy spektralnej, kulometrii i potencjometrii z elektrodami jonoselektywnymi, oraz zastosowania odczynników org. w analizie chem.; zajmował się także specjacją chem., wykorzystaniem metod analizy chem. w ochronie środowiska i analityce klinicznej; Spektralna analiza emisyjna (1956, z W. Kemulą), Chemia wokół nas (1962, z S. Sękowskim), Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej (1972); Współczesna chemia analityczna: wybrane zagadnienia (2001).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia