Henan
 
Encyklopedia PWN
Henan, Honan Wymowa,
prow. w środkowych Chinach;
rozciąga się od Wielkiego Kanału na wschodzie po krawędź Wyż. Lessowej na północnym zachodzie; powierzchnia 167 tys. km2; 93,5 mln mieszk. (2008), gł. Chińczycy (Han); ludność miejska stanowi tylko ok. 12% ludności Henanu; ośrodek administracyjny Zhengzhou; wschodnią część Henanu zajmuje Niz. Chińska, pokryta osadami aluwialnymi rz. Huang He i Huai He; na północy (wzdłuż granicy) góry Taihang Shan, na zachodzie pasmo górskie Funiu Shan (wysokość do 2094 m), stanowiące przedłużenie gór Qin Ling; klimat na południu podzwrotnikowy pośredni (między suchym i mor.), odmiana monsunowa, na północy umiarkowany ciepły, monsunowy; średnia roczna suma opadów 500–1000 mm, w górach ponad 1000 mm; w zimie częste burze pyłowe; gł. rz.: Huang He, Huai He; w górach lasy liściaste; na nizinach miejsce roślinności naturalnej zajęły uprawy. Ważny region roln. Chin; grunty orne zajmują ok. 50% pow., z czego ponad połowa jest sztucznie nawadniana; w ciągu roku dokonuje się 2 zbiorów; w strukturze upraw dominuje pszenica (16% zbiorów krajowych, 1991), ryż i soja, poza tym kukurydza, gaolian, jęczmień, z roślin przem.: bawełna, tytoń (największy obszar uprawy w Chinach), orzeszki ziemne, sezam, herbata; sadownictwo; dobrze rozwinięta hodowla bydła, mułów, koni oraz hodowla jedwabników; z surowców miner. największe znaczenie ma węgiel kam. (wydobycie ponad 90 mln t — 2 miejsce w kraju, po prow. Shanxi) wydobywany gł. w Pingdingshan, ponadto eksploatuje się rudy żelaza, manganu, piryty, boksyty oraz złoto; rozwinięty przemysł maszyn. (gł. maszyny i urządzenia górnicze), środków transportu (ciągniki), włók. (zwłaszcza bawełniany), chem. oraz spoż.; gł. ośr. przem.: Zhengzhou, Luoyang, Kaifeng; dobrze rozwinięta sieć dróg samochodowych; gł. linia kol. łączy najważniejsze ośr. przem. prowincji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia