Hellanik z Mityleny
 
Encyklopedia PWN
Hellanik z Mityleny, Hellánikos, ur. ok. 480, Mitylena (wyspa Lesbos), zm. ok. 395 p.n.e.,
historyk grecki;
autor niezachowanych dzieł etnogr., mitograficznych oraz kronik, które choć kontynuowały starszą tradycję logografów, były bardzo nowatorskie i miały wielki wpływ na rozwój gr. historiografii; tworzył zapewne po Herodocie, ale przed Tukidydesem, który krytykował go w swoim dziele; jako etnograf pisał o mieszkańcach różnych części świata gr., wprowadzając porządek do ustnych tradycji lokalnych, jak i o wielu ludach barbarzyńskich; jego dzieła mitograficzne miały na celu ostateczne uporządkowanie rozmaitych tradycji mitol. i stworzenie spójnej chronologicznie narracji o czasach mitol.; największym osiągnięciem H. były dzieła kronikarskie, w których podjął próbę stworzenia wspólnej chronologii dla całej historii gr., na podstawie listy kolejno po sobie następujących kapłanek bogini Hery w Argos; jako pierwszy zajął się pisaniem historii Aten (attydy) od czasów mitycznych aż do końca wojny peloponeskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia