Hebei
 
Encyklopedia PWN
Hebei, Hopej Wymowa,
[‘na północ od rzeki’], prow. we wschodnich Chinach, nad zat. Bo Hai (M. Żółte), na północ od Huang He;
pow. 190 tys. km2; 70,5 mln mieszk. (2008), gł. Chińczycy (Han); duża gęstość zaludnienia, w części nizinnej do 400 osób na km2; ośrodek administracyjny Shijiazhuang; w obrębie prowincji 2 miasta wydzielone: Pekin i Tianjin; ok. 70% pow. Hebeiu zajmuje aluwialna Niz. Chińska z licznymi bezodpływowymi obszarami; na północy fragment Wyż. Mongolskiej, na północnym wschodzie góry Yan Shan; wzdłuż zachodniej granicy Hebeiu góry Taihang Shan (wys. 3491 m); klimat umiarkowany ciepły, odmiana monsunowa, na północnym zachodzie suchy; roczna suma opadów (maksimum opadów w lecie) od 350 mm na północnym zachodzie do 800 mm na południowym wschodzie; w zimie monsun lądowy niesie znaczne ilości pyłu z pustynnych obszarów Gobi (np. w Pekinie ok. 40 dni z burzami pyłowymi w roku); gęsta sieć rzeczna, gł. rz.: Hai He, Luan He; przez Hebei biegnie północną część Wielkiego Kanału (łączy Pekin z portem Hangzhou w prow. Zhejiang); roślinność naturalną w prowincji zastąpiły uprawy, tylko w górach występują lasy mieszane. Hebei jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Chin; w górnictwie największe znaczenie ma wydobycie węgla kam. (Kajluańskie Zagłębie Węglowe — gł. ośr. Tangshan), poza tym rud żelaza, miedzi oraz boksytów i azbestu; saliny mor.; rozwinięte hutnictwo żelaza, przemysł maszyn. (gł. obrabiarki, maszyny górnicze), środków transportu (tabor kol., samochody, rowery), metal., elektrotechniczny, chem. (włókna chem.), rafineryjny, także spoż. (gł. tłuszczowy), włók., porcelanowy; gł. ośr. przem.: Tangshan, Shijiazhuang, Handan oraz Zhangjiakou (gł. ośr. północnej, wyżynnej części Hebeiu); podstawę rolnictwa stanowi produkcja roślinna; na Niz. Chińskiej intensywna uprawa pszenicy, prosa, kukurydzy, gaolianu, ryżu, batatów, z roślin przem.: gł. bawełny, orzeszków ziemnych, sezamu, kenafu; dobrze rozwinięte ogrodnictwo; hodowla trzody chlewnej, mułów, owiec (gł. na północy), kóz, wielbłądów (północny zachód) i koni (gł. na eksport); nad zat. Bo Hai rybołówstwo mor.; dobrze rozwinięta sieć komunik.; ważną rolę odgrywają żegluga śródlądowa i transport mor.; rozbudowuje się transport rurociągowy; gł. port mor. Qinhuangdao — wywóz gł. węgla kam. oraz ropy naftowej dostarczanej rurociągiem z zagłębia Daqing w prow. Heilongjiang. Przez północną część prowincji biegnie (fragmentami) Wielki Mur Chiński.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Chiński Wielki Mur fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielki Mur Chiński, fragment fot. J. Piwowarczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia