Hajduk Mykoła
 
Encyklopedia PWN
Hajduk Mykoła, pseud. Mika, ur. 29 V 1933, Kobylanka (Białostocczyzna),
pisarz białoruski, tworzy w języku białoruskim i polskim;
czł. Białoruskiego Stow. Lit. Białowieża; uprawia gł. prozę hist.; ogłasza swoje utwory w tyg. „Niwa” oraz w „Kalendarzu Białoruskim”; zbiór wierszy Cisz (1988), opowiadania w języku polskim.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia