GvH reakcja
 
Encyklopedia PWN
GvH reakcja, ang. Graft versus Host, reakcja: przeszczep przeciw gospodarzowi,
odpowiedź immunologiczna limfocytów przeniesionych do organizmu immunogenetycznie odmiennego biorcy wobec jego antygenów zgodności tkankowej;
może występować po przeszczepieniu szpiku kostnego lub narządów zawierających obce limfocyty w organizmach immunologicznie upośledzonych biorców; prowadzi do wystąpienia tzw. choroby allogenicznej, z objawami podatności na infekcje, biegunką, powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych, niedokrwistością i ogólnym wyniszczeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia