Guterch Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Guterch Aleksander, ur. 16 II 1936, Sękowa (woj. małopol.),
geofizyk;
od 1981 profesor Instytutu Geofizyki PAN; od 1981 czł. TNW, od 1989 czł. PAN, od 1999 — PAU; zajmuje się gł. sejsmologią i badaniem wnętrza Ziemi; odkrywca wgłębnej struktury na przedpolu prekambryjskiej platformy wschodnioeur., zw. strefą G.; inicjator i koordynator 7 wypraw nauk. do Antarktydy Zachodniej i Spitsbergenu, a także 2 największych międzynar. eksperymentów sejsmicznych w skali świat.: Polonaise 97 (1997) i Celebration 2000, których celem było zbadanie struktury litosfery do głęb. ok. 100 km; autor i współautor wielu publikacji nauk.; 1976 otrzymał nagrodę państw. I stopnia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia